Europa køber igen smartphones

Danskernes elforbrug sætter rekord

(Foto: Getty Images / Unsplash+)

Det er ikke forfærdelig længe siden, at vi måtte høre daglige advarsler om, at vi skulle spare på varme og strøm. Skubbe vaskemaskinen til sent om natten, lukke døren efter os når vi forlod et rum osv.

I mellemtiden er elbiler og elektriske varmepumper kommet på mode og har fået strømbesparelser til at forsvinde som dug for solen.

Resultatet er da også, at elforbruget i Danmark slog alle rekorder i første kvartal af 2024. Det viser aktuelle tal fra Energistyrelsen.

Forbruget af kul og olie er til gengæld faldet i det seneste år, samtidig med at forbruget af vedvarende energi og naturgas.

Ifølge den nye opgørelse tog danskernes elforbrug et ordentlig hop opad i årets første tre måneder. Mere præcist med otte procent sammenholdt med samme periode i 2023.

Udviklingen i Danmarks elforbrug fra 2000 og frem til nu. (Infografik: Energistyrelsen)

Ifølge Energistyrelsen var udgangspunktet for et år siden præget af meget høje elpriser, hvilket helt automatisk fik mange danskere til at slukke for stikkontakter.

Men også set i et længere perspektiv var vores elforbrug i første kvartal 2024 usædvanlig højt. Faktisk det højeste nogensinde i Danmark.

Baggrunden for den kraftige stigning i elforbruget vil først blive fuldt afdækket i forbindelse med udgivelsen af de endelige energi-statistik for 2024 om knap et år.

Man behøver dog næppe at være forsker og professor for at regne ud, at den stærkt stigende bestand af elbiler og flere eldrevne varmepumpet som erstatning for gamle olie- og gasfyr spiller en stor rolle. Ingen af dem kan jo klare sig uden strøm.

Energistyrelsen fortæller også, at Danmarks samlede, faktiske energi-forbrug steg med 1,4 procent eller 2,6 peta-joule (PJ), når man sammenligner med første kvartal i 2023.

De mange nye varmepumper, som danske husejere køber, sætter deres præg på landets elforbrug. (Foto: Energistyrelsen)

Almindeligvis eksporterer Danmark mere el i årets første tre måneder, end landet importerer. Det var også tilfældet her i år.

El-udvekslingen med udlandet var 25 procent højere end året før. Altså både eksport og import. Det er bl.a. en følge af den nye elkabel-forbindelse mellem Jylland og England. Den såkaldte Viking Link blev åbnet i slutningen af 2023….

Energistyrelsen har også offentliggjort nogle flere detaljer om danskernes forbrug i årets første tre måneder:

  • En stigning i forbruget af vedvarende energi på godt ni procent eller ca. 7,7 PJ, primært drevet af større vindkraftproduktion og øget forbrug af biomasse på centrale værker.
  • En stigning i forbruget af naturgas på knap 11 procent eller ca. 2,2 PJ. Stigningen skal dog ses i lyset af det lave gasforbrug i samme periode året før på grund af energikrisen.
  • Et fald i forbruget af kul på knap 38 procent eller 4,9 PJ.
  • Et fald i forbruget af olieprodukter på knap 4 procent eller 2,5 PJ. Den er primært drevet af lavere forbrug af benzin og diesel. Derimod steg forbruget af flybrændstof og trak i modsat retning….

 

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Europa køber igen smartphones